RSS Feed

Ujj Zsuzsi új kiállítása

Váczy András - 2012. 05. 15. 8:10:17 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

Ujj Zsuzsi, költő, performer, előadóművész, a magyar zenei és művészeti underground különleges alakja. A FalkArt rendezvény keretében a MissionArt Galériában nyílt meg harmadik egyéni tárlata. Művei valószínűleg a meglepetés erejével hatnak majd, hiszen korábban csak egy szűk szakmai és baráti kör ismerte képzőművészeti tevékenységét.

Újrafelfedezésük nemcsak itthon történt meg, 2009-ben a bécsi MUMOK Gender Check című, átfogó tárlatán, ez év őszén pedig a londoni Tate Modern A Bigger Splash: Painting after Performance Art kiállításán mutatják be néhány alkotását többek között Jackson Pollock, David Hockney és Cindy Sherman művei mellett. Életművében a vizuális művészetek, a zene és az írott szövegek, a költészet egymás mellett, vagy egybefonódva jelenik meg. Korai, főleg a 80-as évekből származó performansz fotóinak képi világa és mondandója nem illusztrálja a már ekkoriban is születő verseket, szövegeket, hanem azokkal egyenrangúak, saját, ráadásul nagyon is erőteljes, önálló világot teremtenek. 

A ma már elfogadott, sőt divatos nőművészet fogalma valahol az ő munkásságával egyidejűleg jelenik meg Magyarországon, de különbözik a mára inkább jellemző fogalmi, teoretikus művészeti magatartástól. Művei minden gáttól és gátlástól mentesen, "teljes szabadságban" születtek, ugyanakkor mégsem spontán és ösztönös módon, hanem a lét (az emberi és a női lét) lényegét és mélységét érintik meg gyakran brutálisnak tetsző, érzéki módokon, máskor metaforikus eszközökkel élve. 

A korai performanszok és a hozzájuk kapcsolódó, azokat dokumentáló fotómunkái ugyanolyan tömörek és erőteljesek, mint versei, melyekben a költői nyelv távolról sem valamiféle elvont líraiságot jelent. A versekben használt, a hétköznapi életben trágárnak számító szavak magától értetődő módon működnek a (performanszait rögzítő nagyméretű fotóihoz hasonlóan) drámai mozzanatokban bővelkedő dalokban, versekben.

Ujj Zsuzsi képzőművészeti munkái kizárólag fekete-fehér, általában nagyméretű - fotókra, illetve mozgóképes művekre korlátozódnak. 1992 óta felhagyott e tevékenységével, azóta verseket és dalokat, valamint nem publikus szövegeket ír. A Csókolom együttes énekes dalszöveg szerzőjeként 1994-ben, 1995-ben, 2000-ben és 2006-ban publikálta zenei felvételeit. A kiállítással egy időben jelenik meg egy bővebb tartalmú katalógus Oltai Kata tanulmányával, (amely egy Ujj Zsuzsi életművét feldolgozó kutatás kezdete) és első kötete, Versek és dalok címmel a MissionArt Galéria kiadásában.

A művek tartalma miatt, kiskorú gyermekekkel kérjük, ne látogassák a kiállítást!

Fotó: Váczy András
Lap tetejére