RSS Feed

Bemutatják a magyar nyelv nagyszótárát

mti - 2011. 11. 21. 9:00:49 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

A magyar nyelv nagyszótára nyelvtudományunk eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, mely 230 év szókészletét dolgozza fel. Az MTA Nyelvtudományi Intézete évszázados jelentőségű alkotásának első kötetei 2006-ban jelentek meg, és már a következő évben elnyerték a Kiváló Magyar Szótár Díjat. A III. és a IV. kötetet kedden 14 órakor az MTA Nyelvtudományi Intézetében mutatják be.

A Nagyszótár történeti jellegű értelmező szótár, melynek elsődleges célja a szavak jelentéstartalmának bemutatása és a jelentések közti kapcsolatok ábrázolása. A 18 kötetesre tervezett mű százezer szócikkben mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel, az irodalmi, a köznyelvi és a tudományos nyelvhasználat bemutatása mellett bőségesen válogat az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, valamint a szleng szókészletéből is. A III. és a IV. kötet a "b" betűvel kezdődő szavakat tartalmazza. Az összesen több mint 2.000 lapon közel 5.000 szócikk és 60.000 példamondat szerepel.

A Nagyszótár egyik újdonsága, hogy szövegbázisra, ún. korpuszra épül, s a szöveggyűjteményében fellelhető adatok elemzése alapján, eredeti példamondatokkal, "használat közben" mutatja be címszavait. A feldolgozott szövegek az 1772 és 2000 közötti időszakból származnak. A szöveggyűjtemény magában foglalja a kifejezetten a nagyszótári munkálatok számára 1985 és 2005 között számítógépen rögzített, mintegy 27,5 millió szövegszavas adatbázist, a Magyar történeti szövegtárat, valamint azt az 5-6 milliós archivális cédulaanyagot, amelyet a XIX. század végétől az 1960-as évek elejéig gyűjtöttek össze. Ez a két gyűjtemény kiegészül egy több százmillió szót tartalmazó szöveggyűjteménnyel, amely kereskedelmi forgalomba került, nem a szótári munka céljára készült elektronikus adathordozók szövegeit tartalmazza. A teljes korpusz metszetét adja a nyelv¬újítástól napjainkig terjedő időszak szókincsének, és érzékletesen tükrözi azokat a - szókészletben és szójelentésekben megmutatkozó - nyelvi változásokat, amelyek leképezik a vizsgált időszak társadalmi, politikai és kulturális életének változásait. A Magyar történeti szövegtár az interneten a nagyközönség számára is hozzáférhető.

Kenesei István, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója az intézmény egyik legfontosabb munkálatának tekinti A magyar nyelv nagyszótárát, amelyet "évszázados jelentőségű alkotásnak" tart. Nem véletlenül, hiszen a Magyar Tudós Társaság (az Akadémia elődje) már 1831-ben döntött az ún. Nagy magyar szókönyv elkészítéséről. A szótár iránti igény olyan korban fogalmazódott meg először, melyben a nemzet, a magyarság fogalma új értelmet nyert, és a közös nyelv az egyik legfontosabb összetartó erővé, közös élménnyé vált minden magyarul beszélő ember számára. A mű első köteteinek megjelenésére ugyan 170 évet kellett várni, de végül a legmodernebb technikával korszerű lexikográfiai szemléletű szótár született, melyet a nyelvészek mellett jogászok és tanárok, újságírók és más hivatásos kommunikátorok, bölcsészek és természettudósok, könyvtárosok és könyvolvasók mind haszonnal forgathatnak. A Nagyszótár lexikográfiai koncepciójának kidolgozója és egyben a mű főszerkesztője Ittzés Nóra.


Lap tetejére