RSS Feed

FBI Maffiaszólam: Az alvilág költészete

Tegyi Tímea - 2022. 02. 16. 17:00:20 Nagyobb szöveg Kisebb szöveg Cikk küldése e-mailben Nyomtatóbarát változat

FBI Maffiaszólam: Az alvilág költészete

Február végén jelenik meg Legéndy Jácint új verseskötete a rendszerváltás utáni évek lírai szempontból idáig teljesen érintetlen jelenségét, az olajmaffia és a diszkómaffia világát mutatja be valós szereplők elmondásai, illetve a költő saját élményei alapján. Hogy is tartja a mondás? Az alvilágnak nincs romantikája. Tényleg nincs. De Legéndy Jácint révén immár van költészete.

A könyv egyéni és újszerű felépítéséből adódóan hagyományos verseskötetként, s mellesleg oratorikus verseskötetként ugyancsak olvasható. További érdekességei közé tartozik, hogy a borítót a képzőművész gyanánt is alkotó Legéndy Jácint avantgárd önarcképeinek és kollázsainak felhasználásával maga tervezte, s a belíveket szintén a költő kollázsai illusztrálják. Tehát a kiadvány lírai és vizuális értelemben egyaránt a szerző munkája, így Legéndy Jácint korábbi versesköteteihez hasonlóan művészkönyvnek is tekinthető. Költészeti, vizuális és könyvészeti szempontból rendkívül izgalmas darab: a gyűjtők számára kihagyhatatlan alkotás. 

Az oratórium elemeiként szolgáló, s ugyancsak Legéndy Jácint sajátos formai és nyelvi leleményeként ismert hasábverseket már folyóiratbeli megjelenésük alkalmával az év legfigyelemreméltóbb versei közt emlegették olyan jó nevű kritikusok, mint Mohácsi Balázs, vagy éppen Sánta Miriam. Ráadásul a versekben szereplő történetek és karakterek hitelességét is igazolva a téma hazai szakértője, az immár Pulitzer-díjas Dezső András újságíró (Maffiózók mackónadrágban, Magyar Kóla) írt a kötethez, úgymond stílszerűen, versértékű fülszöveget.

A könyvben megjelenő események nagyrészt a valóságon alapulnak, a szereplők pedig az olajmaffiához és a diszkómaffiához kötődő ugyancsak valós személyek, akikkel a rendszerváltás utáni évek folyamán Legéndy Jácint az éjszakában, illetve más helyeken összefutott vagy alkalmilag kapcsolatban állt. Ők spontán beszéltek ezekről az eseményekről, amikor még senki sem gondolta, hogy az elmondottak és a történtek alapján valamikor verseskötet születhet. E visszacsillogó spontaneitás és a hozzá kötődő érzelmi töltöttség alapján is látható: a versek a maffia ösztönös poétikáját ragadják meg. Érdekes, ahogy a történések emberi háttere kirajzolódik: a maffiafeleség, a maffiavezető, vagy éppen a börtönben vallásilag becsavarodott verőlegény kapcsolati, illetve személyes drámája megjelenik, s közben a rendszerváltás utáni időszak szinte napjainkig húzódó társadalmi viszonyrendszerei is értelmeződnek. Néhány szöveghez kötődően a sajtó nyilvánossága előtt zajló pereikről ismert maffiavezérek alakja is felidézhető. Mellesleg két szubkultúra, a zenei underground és a maffia vonatkozású alvilág is találkozik a verseken belül, sajátos hangulatot adva a kötetnek.

Fülszöveg 
A tartozást behajtják. S a költészetnek volt egy komoly tartozása, amit most Legéndy Jácint fizet ki, hiszen versekbe foglalta a rendszerváltás utáni évek éjszakáinak világát. A sztorit, a nagy korszakot, amit már sokan megénekeltek, de úgy, ahogy ő, idáig senki sem. Tehát az oratóriumban felbukkanó karakterek jórészt valós szereplők. Emberek, akik dumálgattak, nem sejtve, hogy a történeteik egyszer majd versekben kelnek életre. A maffiafeleség, a maffiafőnök, vagy éppen a börtönben becsavarodott verőlegény drámái ezek. Olyan drámák, amiket a brutalitás, illetve az esendőség keretez, mindaz, amit a rendszerváltás utáni káosz kreált. Dolgok, amelyek az évek múltával szerethetőbbé váltak. Hogy is tartja a mondás? Az alvilágnak nincs romantikája. Tényleg nincs. De Legéndy Jácint révén immár van költészete.
– Dezső András

Legéndy Jácint

 

Legéndy Jácint avantgárd költő, performer, képzőművész. Verseit az elmúlt évek folyamán számos irodalmi lap (Árgus, Jelenkor, Liget,Parnasszus, Kulter, Új Forrás, Műhely, Litera, Prae, Műút, Kalligram, Osservatorio Letterario, Tiszatáj, Élet és Irodalom, Spanyolnátha, Hévíz, Palócföld, Reflections of Darkness, Kortárs, Népszava, Alföld, Vasárnapi Hírek) publikálta. Központi Zóna című verseskötete a 2006-os könyvhétre jelent meg a Balassi Kiadónál, RAF: Búcsúszimfónia című könyve pedig 2009-ben a Kalligramnál (kísérőesszé: Tamás Gáspár Miklós). Utóbbi felhasználásával készült A Baader-Meinhof csoport című film (Oscar-jelölés, BAFTA-jelölés) magyar szinkronja. Több írása bekerült Az év versei gyűjteménybe, a Légyott antológiába és olasz antológiákba. Könyvei régóta megtalálhatók a Library of Congress, a Harvard Library és a British Library kortárs magyar irodalommal foglalkozó gyűjteményében. Külföldi viszonylatban is újszerű nyomólemez installációi és kollázsai legutóbb az ARTE Galériában (megnyitotta: Paksi Endre Lehel), a Magyar Műhely Galériában (megnyitotta: Gulyás Gábor), valamint a Kassák Múzeumban kerültek bemutatásra. Olykor underground klubokban, például a ZegZugban és a 101 Klubban ad elő avantgárd, táncos performanszokat. Fellépéseivel nem hivatalosan, de Budapestről egyedüliként a német fővárosban is képviselte Magyarországot a Berlini Fal leomlásának 30. évfordulója alkalmából. Földalatti Oltár című verseskötete 2019 tavaszán jelent meg a Kalligram Kiadónál. Videoklipszerűen összekapcsolódó képekből felépülő verseiben sajátos módon keveredik az avantgárd és a klasszikus esztétika, illetve az alanyi és a tárgyias költészet.

Részletek a kötetből 

MINT SZÜRKEPATKÁNY
cellavers

végül a szerb gengszterfiú köpött
be minket pedig aligha gondoltuk
róla hogy megteszi kigyúrt volt s
betonkemény akár egy akcióhős
de három éj után mint szürkepat-
kány vonaglott precízen az előze-
tesben s kaparta szét cellája zöld
falát megzuhant a bezártságtól így
örömmel jelentkezett majd kezdett
pofázni habár évekig a múmiavé-
kony tulajdonosra orroltunk noha
őt hiába vallatták s fenyítették egy
mafla szót nem húztak belőle ki
önbetörés érted a legnagyobb po-
én csak bemész a megbízó üzletébe
s az árus végtagjait összeszíjazod
olyan személyleírást ad rólad hogy
voltaképp anyád se ismerne fel a
biztosító pedig fizet mint ásványví-
zért nyitásnál a drogos hülyegyerek


FÖLDSZINTI BÁRBAN
parancsvers

egy tömbházat is szerezzél
a nagykörút legyen miénk
tizenhármastól a tizenhetes
számig s az épület pincerend-
szerében óhatatlanul szüles-
sen meg a posztmodern al-
világ akárcsak élet az idők 
legelső kezdetén probléma 
zérus a maffia lelke ott lebeg 
már a szürkés betonpadló-
zatok felett  jobb oldalon kup-
leráj teremtődik épp a semmi-
ből középen csilingelne majd 
a diszkó baloldalt pedig egy 
játékterem nőjön varázslatos-
sá alattuk újabb pincerend-
szeren keresztül suhanhatsz 
mint őskeresztény hívő az 
underground járatokban s 
persze a bevételt összegyűjt-
heted viszont gondoskodj ró-
la hogy a földszinti bárban a 
lányok maszírozni is tudjanak


HORGANYCSÖVÖN PÖRÖGVE
mixvers

lehetséges hogy szakadt nadrágban 
jövök úgy lengetőzik mintha egy ri-
nocérosz bőrét viselném tudod radi-
átort kell cserélnem az underground 
helyen ahol dolgozom a tulaj volt 
maffiózó nem egyszer kívánták őt be-
tonba de szimplán az arca lett beton-
kemény ha elszenderül s ráijesztesz 
aktatáska záraként fordul át mind a 
két szeme bizony a rendszerváltás 
után havasföldön is kurvákkal üzle-
telt nem jutott pénz krómozott ru-
dakra ezért a lányok méhtelepről szer-
zett horganycsövön pörögtek mint 
grillcsirkék a sütőben egy vasárnap
kilencven fokkal elforgatott képen
MAURITIUSRÓL TEGNAP
szökővers

mauritiusról tegnap érkezett a 
lányom udvarlója igaz nem járt 
szerencsével sajnos kosarat ka-
pott akárcsak ebédidő végén az 
állatkertben egy gorilla s világ-
gá üldözte őt a szégyen rómába 
indult éjszaka de voltaképp mit 
is csinálna nálunk a benzinkú-
ton söprögessen vagy tangóz-
zon a régi szőkített olajjal még 
a nyelvet sem beszéli hogy le-
hetne kasszás belőle nemrég fel-
hívott s nyöszörgött a hangja 
miként a rozsdás vaskapu még-
is izgató volt alul benedvesed-
tem képzeld anyának szólít a 
rosszfiú persze majd figyeltetjük 
őt nehogy már öngyilkos legyen 
tudod a férjemnek jó kapcsola-
tai vannak a magyar efbiájnál


Előrendelhető a kiadó webshopjában!
https://www.prae.hu/news/40495-elorendelheto-legendy-jacint-fbi-maffiaszolam-verseskotete/Fotó: -a-
Lap tetejére